4Moments

Informacija pirkėjui

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

Šios Elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau - Taisyklės) yra Pardavėjui ir Pirkėjui (Šalims) juridiškai privaloma ir neatsiejama pirkimo-pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.4-moments.com (toliau - Pardavėjas) ir 4-moments.com kliento (toliau – Pirkėjas) dalis. Šių Taisyklių paskirtis - nustatyti el. parduotuvės prekių pirkimo - pardavimo sąlygas, Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei atsakomybes.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄLYGOS

1.1. Prieš pateikiant užsakymą, Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas pateikdamas užsakymą yra susipažinęs su Taisyklėmis, priima visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigoja jų laikytis, pateikdamas užsakymą, priimdamas prekes pagal užsakymą bei duoda sutikimą jo asmens duomenų tikrinimui ir tvarkymui pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

1.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius (turtinius ir neturtinius) dėl Taisyklių nesilaikymo.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.4. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

       1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; 
       1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
       1.4.3. juridiniai asmenys;
       1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Pirkėjo užsakyme pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šių Taisyklių skyriumi „Privatumo politika“.

2. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą (kataloge nurodytą) kainą.

2.3. Pirkėjas el. parduotuvei privalo pateikti išsamius ir teisingus el. parduotuvės suformuoto užsakymo formoje reikalaujamus duomenis. Jeigu pasikeičia Pirkėjo asmens duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti nedelsdamas. Jeigu Pirkėjas jų neatnaujina, Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

2.4. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik Pirkėjas.

2.5. Pirkėjas privalo būti nurodytoje vietoje, Pardavėjo nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.

2.6. Pirkėjas, naudodamasis 4-moments.com internetine parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu neinformavęs Pirkėjo, keisti el. parduotuvėje esančių prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą el. parduotuvėje esančią informaciją, išskyrus informaciją dėl prekių, kurioms užsakymas jau priimtas.

3.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba ir visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis 4-moments.com internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja Prekių grąžinimo taisyklių numatyta tvarka priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

3.5. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą: 

       3.5.1. jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per tris darbo dienas po užsakymo pateikimo.

       3.5.2. jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu. 

       3.5.3. jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

3.6. Jeigu užsakymo pateikimo metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti Pirkėjo duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik Pirkėjas.

3.7. Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei paaiškėja, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

3.8. Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.

3.9. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

3.10. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pardavėjas privalo Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR APMOKĖJIMAS

4.1. Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodomos Eurais su PVM.

4.2. Lietuvos Respublikoje Prekės pristatomos nemokamai į Pirkėjo pasirinktą OMNIVA arba LP EXPRESS paštomatą.

4.3. Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis gali kreiptis į Pardavėją elektroniniu paštu info@4-moments.com dėl papildomos informacijos suteikimo. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad  Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.

4.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes naudodamasis „Paysera“ (mokėjimai.lt) mokėjimo sistema, kurios pagalba Pirkėjas bus nukreiptas į savo el. bankininkystę.

4.5. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali ir bankiniu pavedimu.

Rekvizitai:

MB "Paunerija"

LT54 3920 0900 3053 5385

Iškilus klausimams, maloniai prašome susisiekti info@4-moments.com

4.6. Pirkėjas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti tokia tvarka - atlikti avansinį mokėjimą (50% nuo bendros užsakymo sumos) prieš užsakymą ir atlikti likusį mokėjimą iš karto po to, kai Pirkėjas gauna patvirtinimą el. paštu apie atliktą užsakymą (3- 5 savaičių laikotarpyje po avansinio mokėjimo). Priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Pirkėjo užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik el. parduotuvei gavus avansinį apmokėjimą už prekes.

4.7. Apmokėjimo pristatymo metu paslauga šiuo metu yra neteikiama.

5. PREKIŲ PRISTATYMAS

5.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

5.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą, pašto kodą, nurodyti tikslų kontaktinį telefono numerį ir kitą papildomą informaciją (laiptinės kodas ar pan.).

5.3. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta. Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai.

5.4. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo per 24 valandas apie tai pranešti Pardavėjui el. paštu info@4-moments.com, surašydamas laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, neinformavus Pardavėjo apie siuntos pažeidimus per 24 val., laikoma, kad siunta pristatyta ir perduota tvarkinga. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių, Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją.

5.5. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vidutiniškai per tris – penkias savaites. Tai galioja prekių pristatymui Lietuvos Respublikoje. Prekių pristatymas Lietuvos Respublikoje yra nemokamas. Minėti Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs,  kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus jeigu užsakyta prekė Pirkėjo nepasiekia per aštuonias savaites nuo užsakymo datos.

6. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

6.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

6.2. Norėdamas grąžinti ar keistis prekę, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo.

6.3. Norėdamias grąžinti ar keisti prekę Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją el. paštu info@4-moments.com ir pateikti laisvos formos prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme būtina nurodyti Pirkėjo banko sąskaitą pinigų grąžinimui. Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti pirkėjo išduotą įgaliojimą trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus. Iš anksto neperspėjus ir nesuderinus grąžinimo, prekės nekeičiamos ir atgal nepriimamos.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pinigus už prekę ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.

6.5. Prekių (be defektų) grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

6.6. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ir kt.) (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybiška prekė). Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą. Pirkėjo grąžinamos prekės bus įvertintos, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo Pirkėjui ar atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai.

 6.7. Kai grąžinama Pardavėjo pateikta nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo prieštaravimo, ją pakeisti analogiška preke. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus.

6.8. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma už prekes.

7. PRIVATUMO POLITIKA

7.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekes iš el. parduotuvės, turi pateikti teisingą asmeninę informaciją prekių pristatymui: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą. El. parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. El. parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus el. parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik teisės aktuose numatytais atvejais.

7.2. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad bet kokius veiksmus, atliktus prisijungus prie internetinės parduotuvės naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laikys Pirkėjo atliktais veiksmais, todėl Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, o taip pat imtis visų įmanomų saugumo priemonių, kad tretieji asmenys jais nepasinaudotų. 

7.3. Pirkėjas užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

7.4. Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant el. parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

7.5. El. parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Pirkėjų asmeninių duomenų apsaugai ir tvarkymui pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

7.6. Pirkėjui pageidaujant gauti el.parduotuvės informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

8. KITOS NUOSTATOS

8.1. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroniniu paštu info@4-moments.com

8.2. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta valstybine kalba.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Elektroninės parduotuvės 4-moments.com Taisyklės sudarytos vadovaujantis teisės aktais.

9.2. Visi nesutarimai, kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.